25ส.ค./12

ประมวลภาพกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมพื้นที่กันดาร ณ. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายแพทย์พRead More…

22ส.ค./12

ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบรางวัลการประกวดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุดของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ดร.นRead More…

08ส.ค./12

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการในปี 2555

08ส.ค./12

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 2192