13พ.ย./12

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ" ภายใต้ โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 2556

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จัRead More…

13พ.ย./12

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ” ภายใต้ โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 2556

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จัRead More…

06พ.ย./12

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ (เฉพาะข้าราชการ) ประเมินการพัฒนาองค์กร (Organization Development Survey) ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤศจิกายน 2555

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ (เฉพาะขRead More…

02พ.ย./12

คิดใหม่ กินอาหารควบคุม ออกกำลังกายทุกวัน ตรวจน้ำตาลทุก 3 ปี ป้องกันเบาหวานได้

คิดใหม่ กินอาหารควบคุม ออกกำลังกRead More…