07ต.ค./11

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2554

15ส.ค./11

ดร.นิรมล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี ๒๕๕๔

  ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น กลุ่มRead More…