30พ.ย./12

เอดส์..ลดให้เหลือศูนย์ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการตายเนื่องจากเอดส์ ไม่มีการตีตราและถือปฏิบัติ 1 ธันวาคม 2555 วันเอดส์โลก

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานป้อRead More…

28พ.ย./12

ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2556

กรมควบคุมโรค ดำเนินโครงการประเมิRead More…

21พ.ย./12

ไฟล์เอกสารนำเสนอ การประชุมถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สาธารณสุข เขต 17 ปีงบประมาณ 2556

ผู้ที่สนใจสามารถเลือกดาวน์โหลดเอRead More…

13พ.ย./12

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ" ภายใต้ โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 2556

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จัRead More…