27มี.ค./12

[ภาพกิจกรรม] อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล 2555

ตามที่ กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย สRead More…

22มี.ค./12

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับโอนย้าย ข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการหรือชำนาญการ ด้านบริการทางวิชาการ 1 อัตรา

18มี.ค./12

อึ้งพบสารตะกั่วในเด็กแนวตะเข็บชายแดนสูง วอนเปลี่ยนภาชนะประกอบอาหารลดความเสี่ยง

ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์Read More…