Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่เข้ารับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น