Blog

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของพนักงานบริการหญิง (Female Sex Worker) ผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางและผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2553

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของพนักงานบริการหญิง (Femal

Read More