ติดต่อเรา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก


ดู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

เลขที่ 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-5521-4615-7 โทรสาร. 0-5532-1238
E-Mail : dpc9mail@gmail.com
Social Media : สามารถติดตามได้ทาง Social Media Connect ที่อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์ สคร.2

[button size=”large” color=”orange” url=”http://dpc9.org/dpc9/about/contact-us/complain”]รับเรื่องร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ[/button] [button size=”large” color=”green” url=”http://dpc9.org/dpc9/about/contact-us/phone-numbers”]หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สคร.2[/button]