บริการออนไลน์ของกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


บริการจาก กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค ด้านต่าง ๆ เช่น ถ่ายภาพนิ่ง  ถ่ายภาพเคลื่อนไหว  ประกาศเสียงตามสาย  เผยแพร่สาระความรู้ในสถานีวิทยุ FM สู้โรคของหน่วยงาน
[button size=”large” color=”orange” url=”http://odpc2.ddc.moph.go.th/crd/service.html” target=”blank”]เข้าใช้บริการ ที่นี่[/button]