ระบบ e-Office สคร.2

Group-Office

DPC9 e-Office

คำแนะนำก่อนการเข้าใช้งาน : ลิงค์เข้าสู่ระบบ e-Office ทั้งสองจะนำคุณเข้าสู่ระบบ e-Office ระบบเดียวกัน แต่สาเหตุที่ต้องแยกลิงค์ทั้งสองออกจากกัน เนื่องจาก

  • e-Office สำหรับอินเตอร์เน็ต สคร.๒ จะนำคุณเข้าสู่ระบบ e-Office ของ สคร.๒ และใช้งานผ่านระบบด้วยความเร็วใกล้เคียง 1000 Mbps ผ่าน LAN หรืออินเทอร์เน็ตภายในของสำนักงานเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงไม่สามารถเข้าถึงระบบผ่านลิงค์นี้ ได้จากอินเทอร์เน็ตภายนอกสำนักงาน แนะนำให้คุณเข้าสู่ระบบผ่านลิงค์นี้ ในกรณีที่ใช้อินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเพื่อความรวดเร็วในการรับส่งไฟล์งานผ่านระบบ
  • e-Office สำหรับอินเตอร์เน็ตทั่วไป จะนำคุณเข้าสู่ระบบ e-Office ของ สคร.๒ และใช้งานผ่านระบบด้วยความเร็วที่จะแปรผันตามความเร็วของระบบอินเทอร์เน็ตที่คุณใช้บริการอยู่ (ยกตัวอย่างเช่น อินเตอร์เน็ตที่บ้านของคุณความเร็ว 6 Mbps ก็จะทำงานผ่านระบบ e-Office ของ สคร.๒ ด้วยความเร็วใกล้เคียง 6 Mbps  เช่นเดียวกัน ) คุณสามารถเข้าถึงระบบผ่านลิงค์นี้ ได้จากอินเทอร์เน็ตทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน
  • คุณสามารถเข้าใช้งานระบบ e-Office ของ สคร.๒ ได้โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกันกับที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน
  • หากระบบไม่แสดงหน้า Log In หรือมีข้อความแจ้งเตือนให้ติดตั้ง Java Runtime ให้ดาวน์โหลดมาติดตั้งโดยสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

[button size=”large” color=”green” url=”http://192.168.212.203/groupoffice/” target=”blank”]e-Office สำหรับอินเตอร์เน็ต สคร.2[/button] [button size=”large” color=”orange” url=”http://odpc2.ddc.moph.go.th/groupoffice/” target=”blank”]e-Office สำหรับอินเตอร์เน็ตทั่วไป[/button]