ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศและตัวดูดอาอกาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง