ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง