รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ช่วยผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 3 อัตรา