ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง