ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง