ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ล้างเครื่องปรับอากาศ) โดยเฉพาะเจาะจง