ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนส่งตัวอย่างควบคุมอุณหภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง