ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง