ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำวารสารวิชาการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง