ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ(ทำตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง