ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้(ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง