ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดจั้งผ้าม่านห้องทำงานกลุ่มสื่อสารฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง