ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง