ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก