ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง