ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวี