ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 2

การประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค เขตสุขภาพที่ 2 ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล เพื่อคนไทยสุขภาพดี 4.0”วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอมรินท์ลากูน อ.เมือง จ. พิษณุโลกสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
สรุปผู้ได้รับรางวัลประชุมวิชาการนวัตกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล เพื่อคนไทยสุขภาพดี 4.0
เอกสารประกอบการประชุม
ประกาศรหัสการนำเสนอผลงาน และห้องนำเสนอผลงาน สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน
1.ห้องภาษาอังกฤษทุกโรคและภัยสุขภาพ (All of Diseases in English)
2.ห้องโรคติดต่อและระบาดวิทยา (Communicable Diseases and Outbreak)
3.ห้องโรคไม่ติดต่อและโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Non Communicable Diseases,Occupational and Environmental Diseases)
4.นวัตกรรม และR2R (ด้านป้องกันและควบคุมโรค)
5.แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
6.นำเสนอด้วยอิเลคทรอนิกไฟล์โปสเตอร์ (E-Poster Presentation)

– รูปแบบ (template) การนำเสนอแบบ E-poster presentation

“เรียนท่านเจ้าของผลงาน ขอให้ท่านปรับแก้ไขบทคัดย่อเป็น 1 หน้ากระดาษ A4 และให้มีองค์ประกอบของบทคัดย่อที่กำหนด แล้วส่งไฟล์ที่แก้ไขมาที่อีเมล์ nupim.pasaonth@gmail.com ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ขอขอบคุณท่านที่ส่งไฟล์แก้ไขมาแล้วให้กับทางคณะผู้รวบรวมทางเราจะดำเนินการจัดทำรูปเล่มต่อไป ขอบคุณค่ะ

หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่คุณนันท์นภัส ยุทธไธสงค์  หมายเลขโทรศัทพ์ 055-214615-7 ต่อ 312 มือถือ 098-9154987


ประกาศ ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และประกาศผลบทคัดย่อที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561


ประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรค เขตสุขภาพที่
2
นวัตกรรมก้าวหน้า   วิชาการก้าวไกล   เพื่อคนไทยสุขภาพดี   4.0
ระหว่างวันที่  27 – 28 กุมภาพันธ์  2561ณ โรงแรม อมรินทร์ ลากูน จ.พิษณุโลก
รายละเอียดเอกสารบทคัดย่อ ความห่างของขอบล่าง-บน 1.5 เซนติเมตร ขวา-ซ้าย 2 เซนติเมตร ฟอนท์ TH SarabunPSK ขนาด 16
ส่งเอกสารบทคัดย่อ

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.