แบบสอบถามออน์ไลน์


ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือ ข้าราชการและพนักงานราชการ ทุกหน่วยงานในสังกัด สคร.2 พล. :

กองการเจ้าหน้า  กรมควบคุมโรค ขอความรวมมือดำเนินการ
1.ให้ข้าราชและพนักงานราชการ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อระบบฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560
2.ข้าราชการและพนักงานราชการ ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานฯ รอบ 2/2560 ผ่านระบบออนไลน์(PMS Online)
รายละเอียดตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ สธ 0402.8/ว326 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
ตอบแบบสำรวจ

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.