ไฟล์เอกสารและรายงานประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาแนวทางการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคภาครัฐนอกสังกัด กสธ. 16 ธ.ค.59