การกำหนดลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ ทรายทีมีฟอส 1% และเข็มเจาะเลือด