ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ” ภายใต้ โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ 2556

L+G+O = Knowledge

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการ ได้จัดทำ โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ เครือข่าย สคร.9 พล. ปี 2556 ขึ้น โดยมุ่งเน้นผสมผสานเทคนิคการฝึกอบรมที่สำคัญ ได้แก่
1) วิทยากรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Leader-centered techniques)
2) กลุ่มผู้อบรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Group-centered techniques) และ
3) การสอนแนะในพื้นที่ (On Site Coaching)
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะของเครือข่าย พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเข้มแข็งทางวิชาการ เกิดผลที่ดีต่อประชาชน และเกิดความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพของตนเอง รวมถึง ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยกับสำนักงานป้องกันคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก สนใจศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมอบรมได้ที่ เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการจัดอบรม และแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.