สุขภาพนักเรียนวัยเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการใช้บริการสถานบันเทิง ประเภทเสียงดัง