ดร.นิรมล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี ๒๕๕๔

รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี ๒๕๕๔

รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี ๒๕๕๔

 

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ปี 2555 มหาวิทยาลัยนเรศวร
จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
เรื่อง “แนวทางการกำหนดนโยบายการช่วยเหลือทางสังคมของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย” โดยมีคณาอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย ร่วมแสดงความยินดีในงานนเรศวรวิจัยครั้งที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

สามารถรับชมภาพและแบ่งปันภาพข่าวนี้อีกช่องทาง ผ่าน Facebook >> คลิก

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.