22เม.ย./13

ประมวลภาพกิจกรรม การประกวดนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ปี 2556

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จัRead More…

25ส.ค./12

ประมวลภาพกิจกรรม กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมพื้นที่กันดาร ณ. อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

วันที่ 22 สิงหาคม 2555 นายแพทย์พRead More…

22ส.ค./12

ดร.นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก มอบรางวัลการประกวดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุดของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ดร.นRead More…

25ก.ค./12

“วิชาการเข้มแข็ง ควบคุมโรคยั่งยืน : DDC Regional” ประมวลภาพการประชุมวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค พื้นที่สาธารณสุขเขต 17 เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิRead More…

11ก.ค./12

มอบรางวัลประกวดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกห้องสมุด กลุ่มพัฒนาวิชาการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ซึ่Read More…

19เม.ย./12

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น นำเสนอผลการศึกษาวิจัยแบบบรรยาย เรื่อง “Living the Social Burdens of MDR-TB: Working Together for Health Security of Thailand” ในการประชุมวิชาการ International Conference on “Working together for Health Security”

ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น กลุ่มพัฒนาวิRead More…