ข่าวจัดประชุม-สัมนา สคร.2

20ธ.ค./17

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารความเสี่ยงวัณโรคในสถานบริการสาธารณสุขและเขตชุมชนเมือง

สรุปรายงานประชุมเชิงปฎิบัติการพัRead More…

24ต.ค./17

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์

เปิดรับสมัครโครงการ เพื่อขอรับกาRead More…

06ก.พ./17

ไฟล์เอกสารประชุมการสนับสนุนและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการดูแลรักษาป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และบูรณาการงานชันสูตร วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก