ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย สคร.2

13ก.พ./18

ขอเปลี่ยนแปลง กำหนดวัน เวลา ในการพิจารณาและสถานที่สัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น