ข่าวรับสมัครงาน-โอนย้าย สคร.2

01ส.ค./17

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

27ก.ค./17

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลาสถานที่เข้ารับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น